Stenmjöl används framför allt vid stenläggning, plattsättning, ridbanor och som skyddsmaterial runt kablar och rör mm.
0-12 förekommer även som gårdsgrus.

Stenmjöl förekommer i fraktionerna 0-4 & 0-12.
Färgen på materialet skiljer sig i olika täkter. Hos oss finns materialet från Grönsberg och Färnäs.

Materialet används som slitlager på grusvägar och andra körytor där man vill ha ett hårt slutresultat.

Färgen på materialet skiljer sig i olika täkter. Hos oss finns materialet från Grönsberg, Färnäs, Fulåberg och Torrvål.

Ett vanligt material vid halkbekämpning och som material vid grusgångar där man önskar mindre fraktioner.

Färgen på materialet skiljer sig i olika täkter. Hos oss finns materialet från Grönsberg.

Makadam 2-4 finns som kubiserat material, detta innebär att materialet är bearbetat på ett vis som gör att kanterna nöts och rundas av vilket leder till ett mjukare resultat. Det gör att materialet inte kan packa sig lika lätt. Det används bland annat som fallsand vid lekställningar.

Ett vanligt material vid halkbekämpning. Men även som material vid grusgångar, gårdsplaner och andra trädgårdsarbeten.

Färgen på materialet skiljer sig i olika täkter. Hos oss finns materialet från Grönsberg och Färnäs 

Makadam 8-11 & 8-16 har ett stort användningsområde. Det är bland annat ett vanligt dräneringsmaterial runt husgrunder. Som material på grusgångar, gårdsplaner och som prydnadssten i trädgården.

Färgen på materialet skiljer sig i olika täkter. Hos oss finns materialet från Grönsberg och Färnäs.

Ett makadam med grov fraktion. Används bland annat vid dräneringar av husgrunder eller som prydnadssten.

Färgen på materialet skiljer sig i olika täkter. Hos oss finns materialet från Grönsberg och Färnäs.

Ett makadam med mycket grov fraktion. Används bland annat som dräneringsmaterial eller som prydnadssten och marktäckare.

Färgen på materialet skiljer sig i olika täkter. Hos oss finns materialet från Grönsberg och Färnäs.

Används vid tillverkningen av -mur och putsbruk. Men det är också en vanlig sort att ha i sandlådor.

Jord som passar till näringsfattiga ändamål, så som gräsmattor och markavjämningar. Sorterad åkerjord är inte anpassad för näringskrävande planteringar och odlingar.

Vi tar under säsong hem flertalet olika växtjordar från Hasselfors i lösvikt.  Kontakta oss för att veta aktuellt sortiment.

Porfyr är en magmatisk bergart vilket innebär att den består av stelnad lava/magma och vulkanisk aska. Porfyren har ofta karaktäristiska fläckar och prickar, som består av kvarts- och fältspatskristaller.  

I vår porfyrtäkt så är materialet rödbrunt, men i andra täkter finns porfyren i grå/svart, röd, eller brunlila.  

Porfyr har en hårdhet på ca 7 på Mohs skala, vilket kan jämföras med hårdheten på stål.  

Bärlager 0-32 används som slitlager på vägar där man önskar en grövre fraktion på materialet. Det används även vid andra typer av anläggningsarbeten. Fraktionen på materialet är mellan 0 – 32 mm, detta gör att materialet packar sig väl och ger bra bärighet.


Färgen på materialet skiljer sig i olika täkter. Hos oss finns materialet från Grönsberg, Färnäs, Fulåberg och Torrvål.

Förstärkning nvänds som understa lagret vid byggen av vägar, större parkeringar, grunder mm

Färgen på materialet skiljer sig i olika täkter. Hos oss finns materialet från Grönsberg, Färnäs, Fulåberg och Torrvål.

Hos oss förekommer förstärkning i fraktionerna 0-63, 0-90 & 0-150