Boggs Grus förfogar över en komplett maskinpark. Moderna, effektiva och miljöanpassade maskiner.

Grävmaskiner

Volvo ECR 235DL

Volvo EC 300E

CAT 336F

CAT 349E

Hjullastare

Ljungby L15

Volvo L120F

Volvo 180E

Volvo 180H

CAT 966M XE

CAT 980M

Hyvel

CAT 150 M