Boggs Grus förfogar över en komplett maskinpark. Moderna, effektiva och miljöanpassade maskiner.

Grävmaskiner

Volvo ECR 235

Volvo ECR 145

CAT 325 DL

Hjullastare

Volvo L120 F

Ljungby L15

Hyvel

CAT 150 M