Boggs Grus AB grundades av Karl Bogg 1943 och är idag det ledande åkeriföretaget i regionen i tredje generation. Företaget handskas med alla typer av väg- och markprojekt, från projektering till slutprodukt, från skogsvägar och cykelvägar till industrigator och riksvägar.

Boggs Grus AB är ett grenverk av resurser och kunskap och att anlita en enda resursstark entreprenör betyder inte bara att du sparar tid och egen kraft, det innebär också en ekonomisk besparing, då alla resurser finns inom huset. Dessutom lämnar vi alltid garanti på utförda arbeten. En trygghet för dig som kund.

Boggs Grus samlade resurser är dock mer än teknik och fordon. Vår personal är en unik kunskapsresurs, du kan lita på att varje enskild person och enhet har rätt utbildning och den erfarenhet som krävs, både för maskinen och för uppgiften. Våra arbetsledare arbetar alltid nära och engagerat tillsammans med uppdragsgivaren och är alltid flexibla och öppna för nya lösningar och ny teknik.