Boggs Grus förfogar över en komplett
maskinpark. Moderna, effektiva och
miljöanpassade maskiner. Bland annat:

GRÄVMASKINER
- Volvo ECR 235
- Volvo ECR 145
- CAT 325 DL

HJULLASTARE
- Volvo L120 F
- Ljungby L15

HYVEL
- CAT 140 M

Lastväxlarbilar, tridem
Kassettbilar, tridem
Sopmaskiner